Werkwijze

Help, mijn bedrijf
staat te koop

Overnames

Hoe gaan we te werk

Als u overweegt om uw bedrijf te verkopen of een bedrijf te kopen dan komt daar behoorlijk wat bij kijken. Naast bijvoorbeeld het vinden van een koper of financier en het (re)organiseren van uw onderneming, zijn er ook veel juridische zaken die geregeld moeten worden. Denk aan het uitvoeren van een due diligence onderzoek, het opstellen van een intentieverklaring en een geheimhoudingsovereenkomst en het voeren van onderhandelingen.

In alle fases van een overname staan wij achter u. Voor de juridische zaken, maar ook voor al dat andere. Zo onderhouden wij goede contacten met overname-adviseurs en accountants om ons te helpen het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onze werkwijze

CONCRETE STAPPEN VAN EEN OVERNAME

Een overname kent globaal 4 stappen, namelijk: 

Voorbereiden

Vóór de juridische begeleiding bij een overname verdiepen wij ons eerst in alle ins & outs van het te (ver)kopen bedrijf. Wij bestuderen de laatste jaarrekening, verdiepen ons in de branche en in de bedoelingen van alle betrokkenen bij de overname. Dan maken wij een inschatting van de advieskosten en bespreken we hoe we deze in rekening brengen. Zowel een maximum van de in rekening te brengen kosten als een vaste prijs zijn veelal bespreekbaar.

Aan de slag

Als koper en verkoper van een bedrijf elkaar hebben gevonden en willen praten over een overname, dan helpen wij bij het opstellen en tekenen van een intentieverklaring en een geheimhoudingsovereenkomst. Daarna kunnen wij een juridische due diligence verrichten, eventueel samen met de andere adviseurs.

Onderhandelen

Als de verkennende fase succesvol is afgerond stellen wij een concept overnamecontract op. In nauw overleg met de directie voeren we de onderhandelingen daarover, om te komen tot het ondertekenen van het contract. Eventuele extra overeenkomsten, zoals een escrow overeenkomst, kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Mocht één van beide partijen in deze voorfase de onderhandelingen willen afbreken dan adviseren wij over de vraag of dat kan, al of niet met schadevergoeding voor de gemaakte kosten. In het uiterste geval staan wij de betrokken partij in een procedure daarover bij.

Afronden
Als het overnamecontract is ondertekend, begeleiden wij u naar de notaris en maken daarvoor alle stukken gereed. Ook controleren wij de akten die de notaris opstelt. Als de notaris de akten heeft gepasseerd, zorgen wij ervoor dat u de complete juridische stukken zowel op papier als digitaal ontvangt. Natuurlijk helpen wij ook nog bij het uitvoeren of nakomen van afspraken uit het overnamecontract.