Sinds enige tijd zijn wij actief in de advisering bij overnames van (gezonde) bedrijven. Onze expertise als advocaat-curator komt daarbij uitstekend van pas. In grote lijnen zijn deze overnames namelijk vergelijkbaar met het als curator/advocaat organiseren en begeleiden van een overname van een failliet bedrijf. Maar er zijn ook verschillen.

In de koopovereenkomst zijn met name de garanties die door de verkopende partij worden gegeven anders. In faillissement zal een curator garantie verstrekken tot aan de deur, terwijl dat bij een overname van een gezond bedrijf juist het tegenovergestelde is. Hierdoor gaat een koopovereenkomst van een gezond bedrijf vaak gepaard met uitgebreide beschrijvingen van de garanties en eventuele beperkingen daarin. De koopovereenkomst met de curator zal juist vermelden dat er geen garanties worden verstrekt. Daar staat tegenover dat de koopsom bij een overname uit faillissement daarop ook is aangepast en veelal direct wordt afgerekend. Bij de overname van een gezond bedrijf worden vaker earn out regelingen opgenomen en bijvoorbeeld zekerheden bedongen voor het geval dat de koper een aanspraak heeft uit de verstrekte garanties.

Een ander verschil bij overnames van gezonde bedrijven is dat er vaker champagne vloeit en taart wordt gegeten 😊. Zoiets is met een beklonken doorstart uit faillissement niet zo goed voor te stellen, omdat dan vaak toch veel mensen - personeelsleden en crediteuren - berooid achterblijven. Hoewel de doorstart veelal positief is, is het ophangen van slingers er niet bij.

Als de overname van een gezond bedrijf wordt beklonken, is het vaak een kleiner bedrijf dat wordt geïntegreerd in het grotere concern dat als koper optreedt. De verkopende eigenaar verkoopt zijn “kindje” en blijft nog enige tijd als directeur aan zijn “oude” bedrijf verbonden. Het is prachtig als het lukt om in goede harmonie zo’n geslaagde overname met champagne (en/of taart) te beklinken. Een beetje empathisch vermogen komt dan goed van pas, natuurlijk naast kritisch vermogen over de in het contract op te nemen bepalingen. In zo’n geval rijdt onze overname advocaat met een voldaan gevoel, vaak nog in de late uurtjes, naar huis!

Heeft u behoefte aan begeleiding bij overnames? Neem vrijblijvend contact op met Suzan Winkels-Koerselman en klik hier voor meer informatie over onze dienst overnames.