Wat kost een rechtszaak? Een veel gehoorde vraag bij de rechtzoekende als het gaat om civiele zaken, zaken tussen burgers en/of bedrijven onderling. Ook als gevolg van de verhoging van de griffierechten hoor ik vaak de klacht dat het rechtzoekenden wel heel moeilijk wordt gemaakt om de gang naar de rechter te maken. Hetzelfde geldt voor de bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand voor onvermogenden. Daartegen is laatst nog door advocaten geprotesteerd. Op rechtspraak.nl zijn goede overzichten van alle kosten van een rechtszaak te vinden.

Griffierecht
Voor de hoogte van het griffierecht wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven, particulieren en onvermogenden en het financiële belang van de zaak. Het meeste geld is de rechtzoekende kwijt als het gaat om een procedure over een vordering van meer dan € 100.000,-. In dat geval is het bedrijf € 4.030,- kwijt, een particulier € 1.599,- en een onvermogende € 81,-. Daar komen dan de kosten van een deurwaarder bij voor de zogenaamde “ambtshandelingen”.

Kosten advocaat
Deze griffierechten staan in geen verhouding tot de kosten van een advocaat. Vroeger hanteerde de Orde van Advocaten een richtlijn voor tarieven, waarbij onderscheid werd gemaakt naar het financiële belang, de mate van specialisatie maar ook bijvoorbeeld de spoed. Die richtlijn werd concurrentiebeperkend geacht en is dus geschrapt. De advocaat is nu vrij om zijn uurtarief met de cliënt af te spreken. Advocaten beschikken nog steeds over een “procesmonopolie” als het gaat om zaken bij de Rechtbank. In dat geval heeft de cliënt dus geen keus en zal hij of zij een advocaat moeten kiezen. Voor zaken bij het Kantongerecht is dat niet meer het geval.

Veel advocaten publiceren hun uurtarieven op het internet en dat doen wij ook: tarieven Turnaround Advocaten.

Juist omdat het voor advocaten vaak moeilijk in te schatten is hoeveel tijd aan een procedure zal worden besteed en omdat voor de meeste civiele procedures een tariefafspraak gebaseerd op “no cure no pay” door de Orde van Advocaten niet is toegestaan (behalve voor onbetwiste incassozaken) is het voor cliënten voorafgaand aan de procedure vaak onduidelijk hoeveel kosten zij aan de advocaat kwijt zullen zijn. En dat kan dan achteraf tegen – of meevallen. Dat maakt het in de hand nemen van een advocaat voor rechtzoekenden niet aantrekkelijk.

Wat van de Orde van Advocaten wel mag is het hanteren van een relatief laag uurtarief (zolang dat maar kostendekkend is) en een bepaalde opslag op dat uurtarief bij een vooraf gedefinieerd succes in de procedure of behaalde schikking. Daarmee kan toch een bepaald succes in het uurtarief worden verdisconteerd en betaalt de cliënt gedurende de procedure niet de hoofdprijs. Daar hebben wij goede ervaringen mee.

Een gedegen afweging
Wat een goed advocaat betaamt is dat hij/zij de cliënt voorafgaand aan de rechtszaak goed adviseert over de te verwachten kosten, dat principes duur zijn, dat de te maken kosten in een redelijke verhouding met het financiële belang moeten staan, dat een goede afweging van proceskansen wordt gemaakt en dat het dus soms de voorkeur verdient om te schikken dan te procederen. Een procedure verliezen is los van de teleurstelling namelijk nog kostbaarder door de veroordeling in de proceskosten van de wederpartij.

In een volgend blog zal ik schrijven over andere alternatieve kostenafspraken dan het uurtje/factuurtje, de gefinancierde rechtsbijstand en een rechtsbijstandverzekering.

Jaap is gepokt en gemazeld procesadvocaat en kan je alles vertellen over de kosten van een procedure en andere aspecten van het procesrecht.